Fr. v. "Svarten", Christer Persson, "Pompen" och ?